Jak się żyję w Krakowie?

Wśród licznych stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Pozytywne przekształcenia w Grodzie Kraka.
Co niezłego załatwiono w ciągu ostatniego okresu? Ilość zmian i inwestycji jest spora. Mocno pomogły w tej materii środki EU, z których Kraków niemało korzysta. Dynamiczne postępowanie w zakresie uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska rozwinęła się o następne drogi, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, oraz ciekawe miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie innowacje są niewidoczne dla typowego obywatela. Nie oznacza to jednakowoż, że nie funkcjonują. Najczęściej nie interesują nas historie, które nie są bezpośrednio z nami związane. Statystycznemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Natomiast miasto rozrasta się z każdym miesiącem. Zmiany w zakresie zarządzania odpadami, tworzeniu i modernizacji sieci wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, które pozwalają krakusom lepiej oraz wygodniej żyć. Kraków rozwija się też w zakresie możliwości rozrywkowych. Moc miasta rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy stadion Cracovia. takie inwestycje przyciągają przyjezdnych do przyjazdu.
Podejmowane dzięki radnym działania nie tyczą się tylko ścisłego centrum Krakowa, ale też są połączone z całym województwem . W związku z tym lepiej nie pomstować lecz zobaczyć innowacje w które obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania tempa rozwoju – pozwolą Krakowowi stać się wspaniałą metropolia.
Jacek Majchrowski opinie