Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. lean szkolenia Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.